Turime sprendimus visų ADR klasių krovinių transportavimui. Pasirūpiname saugiu pervežimu kelių transportu, gabenimu laivais, lėktuvais ar traukiniais. 3PLDGM turi platų partnerių tinklą, todėl galime gabenti pavojingus krovinius visoje Europoje ir kone visame pasaulyje. Susisiekite, o mes pasiūlysime geriausią sprendimą!

Pavojingų krovinių vežimas

Kai reikalingas pavojingų krovinių gabenimas, tiesiog negalima palikti vietos klaidoms. Tai keltų riziką turto, žmonių ir aplinkos saugumui bei gali užtraukti atsakomybę. Todėl jums reikia patikimo partnerio, tokio kaip 3PLDGM, kuris laikosi visų galiojančių reglamentų bei teisės aktų. Mūsų ekspertų komanda turi ilgalaikę patirtį pavojingų medžiagų gabenimo srityje. Na, o platus partnerių tinklas įvairiose šalyse leidžia užtikrinti, kad jūsų krovinys į paskirties vietą atvyks laiku ir nepažeistas. Prioritetą transportavimo procese teikiame saugumui, maksimaliai atsakingai žiūrime į kiekvieną užsakymą.

Bendrovės 3PLDGM specializacija – pavojingų krovinių vežimas. Mes pasirūpinsime viskuo – nuo pakavimo iki iškrovimo ir dokumentacijos bei kitų administracinių rūpesčių. Visa tai darome tam, kad jūs galėtumėte sutelkti dėmesį į savo verslą.

Modernios transporto priemonės ir pavojingų krovinių pervežimui pritaikytos priekabos, sertifikatus turintys vežėjai ir optimizuoti susiję procesai lemia, kad užtikrinamas saugus ir patikimas jūsų krovinio pristatymas. Su mumis galite būti tikri, kad jūsų pavojingas krovinys yra patikimose rankose.

Nerizikuokite. Rinkitės 3PLDGM. Susisiekite su mumis šiandien ir sužinokite daugiau apie mūsų paslaugas ir kaip galime jums padėti.

Kas yra pavojingi kroviniai?

Pavojingi kroviniai – tai medžiagos ar gaminiai, kurie kelia didelę riziką dėl žalos žmonėms, turtui ar aplinkai. Šių krovinių pervežimas ir transportavimas yra reglamentuojamas Europos susitarimu dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). Būtent dėl to ši paslauga dar gali būti įvardinama, kaip ADR krovinių gabenimas. Remiantis šiais aktais, pavojingų krovinių vežimas turi savas taisykles ir nuostatas, kurias svarbu griežtai atitikti.

Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į devynias klases, atsižvelgiant į jų fizines ir chemines savybes. Šios klasės yra šios:

 •   Sprogmenys;
 •   Dujos;
 •   Degūs skysčiai;
 •   Degios kietosios medžiagos;
 •   Oksiduojančios medžiagos;
 •   Toksinės ir infekcinės medžiagos;
 •   Radioaktyviosios medžiagos;
 •   Ėsdinančios medžiagos;
 •   Įvairūs kiti pavojingi kroviniai .

Svarbu tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingus krovinius, kad jie būtų vežami saugiai ir laikantis ADR taisyklių. Būtent dėl to mūsų gabenimo taisyklės įpareigoja tiekėją/gamintoją pateikti SDS – saugos duomenų lapą, kad pavojingų krovinių vežimas būtų atliekamas tinkamai.

Ką būtina žinoti apie pavojingų krovinių gabenimo ypatumus?

Pavojingų krovinių vežimas reikalauja kruopštaus ir atsakingo galiojančių taisyklių laikymosi. Svarbu atsižvelgti į tai, kaip gabenamas krovinys – sausumos keliais, geležinkeliu, oru, laivais ar  mišriu būdu. Tam reikalingas atsakingas krovinio paruošimas (pakavimas, ženklinimas) bei pasirūpinti tinkamu krovinio pakrovimu, iškrovimu ir, žinoma,  transportavimu. Visa tai gali užtikrinti tik atsakingi logistikos partneriai. Labai svarbu tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingus krovinius, parinkti tinkamą pakuotę, ženklinimą ir dokumentus.

Svarbu darbą patikėti apmokytiems ir sertifikuotiems darbuotojams, taip pat parinkti specializuotas transporto priemones bei įrangą. Norint išvengti nuobaudų, baudų ir galimos žalos žmonėms bei aplinkai, būtina laikytis nacionalinių ir tarptautinių taisyklių, pavyzdžiui, ADR, IATA, IMDG ar RID reikalavimų.

Bendradarbiaudami su patikimu ir patyrusiu logistikos paslaugų teikėju, tokiu kaip 3PLDGM, galite išspręsti visus su tuo susijusius galvosūkius. Vietinis arba tarptautinis tokio tipo krovinių siuntimas bei gabenimas tampa daug paprastesnis.

Kokios taisyklės galioja vežant pavojingus krovinius?

Pavojingų krovinių vežimą reglamentuoja ne vienas nacionalinis bei tarptautinis įstatymas, pavyzdžiui, Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) bei tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID), saugaus gabenimo oru (IATA DGR) ar jūra (IMDG).

Šiuose teisės aktuose nurodomi įvairių tipų pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir dokumentavimo reikalavimai. Pavojingiems kroviniams vežti taip pat reikalingas sertifikuotas personalas, specializuota įranga ir tinkamos saugos priemonės.

Šių taisyklių nesilaikymas gali sukelti žalą žmonėms, aplinkai bei užtraukti administracines baudas įmonei. Bendradarbiaudami su geros reputacijos logistikos paslaugų teikėjais, tokiais kaip 3PLDGM galėsite nebesukti galvos dėl to, kaip atliekamas pavojingų krovinių vežimas. Viskuo pasirūpinsime mes.

Pavojingų krovinių ženklinimas

ADR krovinių ženklinimas yra labai svarbus pavojingų krovinių vežimo aspektas.

Nesvarbu ar tai pervežimas sausumos keliais ar transportavimas oro transportu, jūra, geležinkeliais – jis privalomas pagal įstatymus ir padeda visiems procese dalyvaujantiems asmenims nustatyti krovinio rūšį, tinkamai įvertinti jo keliamą riziką ir imtis būtinų atsargumo priemonių.

Naudojami ženklai turi atitikti konkrečius reikalavimus, įskaitant tarptautiniu mastu pripažintų simbolių ir teksto naudojimą. Jos turi būti pritvirtintos prie pakuotės matomoje vietoje. Teisingas krovinių transportavimas maksimaliai sumažina nelaimingų atsitikimų ir žalos žmonėms bei aplinkai riziką. 3PLDGM gali suteikti profesionalias rekomendacijas dėl ADR ženklinimo reikalavimų konkrečiam jūsų kroviniui. Mūsų specialistai gali ir patys supakuoti krovinį, pasirūpinti ženklinimu ar inspekcija, kad gabenimas bei pristatymas vyktų sklandžiai.

Pavojingų krovinių vežimas

Kai reikalingas pavojingų krovinių gabenimas, tiesiog negalima palikti vietos klaidoms. Tai keltų riziką turto, žmonių ir aplinkos saugumui bei gali užtraukti atsakomybę. Todėl jums reikia patikimo partnerio, tokio kaip 3PLDGM, kuris laikosi visų galiojančių reglamentų bei teisės aktų. Mūsų ekspertų komanda turi ilgalaikę patirtį pavojingų medžiagų gabenimo srityje. Na, o platus partnerių tinklas įvairiose šalyse leidžia užtikrinti, kad jūsų krovinys į paskirties vietą atvyks laiku ir nepažeistas. Prioritetą transportavimo procese teikiame saugumui, maksimaliai atsakingai žiūrime į kiekvieną užsakymą.

Bendrovės 3PLDGM specializacija – pavojingų krovinių vežimas. Mes pasirūpinsime viskuo – nuo pakavimo iki iškrovimo ir dokumentacijos bei kitų administracinių rūpesčių. Visa tai darome tam, kad jūs galėtumėte sutelkti dėmesį į savo verslą.

Modernios transporto priemonės ir pavojingų krovinių pervežimui pritaikytos priekabos, sertifikatus turintys vežėjai ir optimizuoti susiję procesai lemia, kad užtikrinamas saugus ir patikimas jūsų krovinio pristatymas. Su mumis galite būti tikri, kad jūsų pavojingas krovinys yra patikimose rankose.

Nerizikuokite. Rinkitės 3PLDGM. Susisiekite su mumis šiandien ir sužinokite daugiau apie mūsų paslaugas ir kaip galime jums padėti.

Kas yra pavojingi kroviniai?

Pavojingi kroviniai – tai medžiagos ar gaminiai, kurie kelia didelę riziką dėl žalos žmonėms, turtui ar aplinkai. Šių krovinių pervežimas ir transportavimas yra reglamentuojamas Europos susitarimu dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). Būtent dėl to ši paslauga dar gali būti įvardinama, kaip ADR krovinių gabenimas. Remiantis šiais aktais, pavojingų krovinių vežimas turi savas taisykles ir nuostatas, kurias svarbu griežtai atitikti.

Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į devynias klases, atsižvelgiant į jų fizines ir chemines savybes. Šios klasės yra šios:

 •   Sprogmenys;
 •   Dujos;
 •   Degūs skysčiai;
 •   Degios kietosios medžiagos;
 •   Oksiduojančios medžiagos;
 •   Toksinės ir infekcinės medžiagos;
 •   Radioaktyviosios medžiagos;
 •   Ėsdinančios medžiagos;
 •   Įvairūs kiti pavojingi kroviniai .

Svarbu tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingus krovinius, kad jie būtų vežami saugiai ir laikantis ADR taisyklių. Būtent dėl to mūsų gabenimo taisyklės įpareigoja tiekėją/gamintoją pateikti SDS – saugos duomenų lapą, kad pavojingų krovinių vežimas būtų atliekamas tinkamai.

Ką būtina žinoti apie pavojingų krovinių gabenimo ypatumus?

Pavojingų krovinių vežimas reikalauja kruopštaus ir atsakingo galiojančių taisyklių laikymosi. Svarbu atsižvelgti į tai, kaip gabenamas krovinys – sausumos keliais, geležinkeliu, oru, laivais ar  mišriu būdu. Tam reikalingas atsakingas krovinio paruošimas (pakavimas, ženklinimas) bei pasirūpinti tinkamu krovinio pakrovimu, iškrovimu ir, žinoma,  transportavimu. Visa tai gali užtikrinti tik atsakingi logistikos partneriai. Labai svarbu tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingus krovinius, parinkti tinkamą pakuotę, ženklinimą ir dokumentus.

Svarbu darbą patikėti apmokytiems ir sertifikuotiems darbuotojams, taip pat parinkti specializuotas transporto priemones bei įrangą. Norint išvengti nuobaudų, baudų ir galimos žalos žmonėms bei aplinkai, būtina laikytis nacionalinių ir tarptautinių taisyklių, pavyzdžiui, ADR, IATA, IMDG ar RID reikalavimų.

Bendradarbiaudami su patikimu ir patyrusiu logistikos paslaugų teikėju, tokiu kaip 3PLDGM, galite išspręsti visus su tuo susijusius galvosūkius. Vietinis arba tarptautinis tokio tipo krovinių siuntimas bei gabenimas tampa daug paprastesnis.

Kokios taisyklės galioja vežant pavojingus krovinius?

Pavojingų krovinių vežimą reglamentuoja ne vienas nacionalinis bei tarptautinis įstatymas, pavyzdžiui, Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) bei tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID), saugaus gabenimo oru (IATA DGR) ar jūra (IMDG).

Šiuose teisės aktuose nurodomi įvairių tipų pavojingų krovinių klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir dokumentavimo reikalavimai. Pavojingiems kroviniams vežti taip pat reikalingas sertifikuotas personalas, specializuota įranga ir tinkamos saugos priemonės.

Šių taisyklių nesilaikymas gali sukelti žalą žmonėms, aplinkai bei užtraukti administracines baudas įmonei. Bendradarbiaudami su geros reputacijos logistikos paslaugų teikėjais, tokiais kaip 3PLDGM galėsite nebesukti galvos dėl to, kaip atliekamas pavojingų krovinių vežimas. Viskuo pasirūpinsime mes.

Pavojingų krovinių ženklinimas

ADR krovinių ženklinimas yra labai svarbus pavojingų krovinių vežimo aspektas.

Nesvarbu ar tai pervežimas sausumos keliais ar transportavimas oro transportu, jūra, geležinkeliais – jis privalomas pagal įstatymus ir padeda visiems procese dalyvaujantiems asmenims nustatyti krovinio rūšį, tinkamai įvertinti jo keliamą riziką ir imtis būtinų atsargumo priemonių.

Naudojami ženklai turi atitikti konkrečius reikalavimus, įskaitant tarptautiniu mastu pripažintų simbolių ir teksto naudojimą. Jos turi būti pritvirtintos prie pakuotės matomoje vietoje. Teisingas krovinių transportavimas maksimaliai sumažina nelaimingų atsitikimų ir žalos žmonėms bei aplinkai riziką. 3PLDGM gali suteikti profesionalias rekomendacijas dėl ADR ženklinimo reikalavimų konkrečiam jūsų kroviniui. Mūsų specialistai gali ir patys supakuoti krovinį, pasirūpinti ženklinimu ar inspekcija, kad gabenimas bei pristatymas vyktų sklandžiai.